Lions Club Woerden Castellum Laurum bestaat sinds 1995. Als Lionsclub richten wij ons vooral op het uitvoeren van projecten die geld opleveren voor goede doelen. Wij zijn een club met 20 leden (aug '23). Als goededoelenclub zetten we ons in voor mensen (of organisaties) die het in Woerden, Nederland of in de wereld wat minder hebben getroffen. Dit kan zowel door geld te doneren als door het uitvoeren van projecten, b.v. bij NL Doet, het (mede)organiseren van bijeenkomsten en vervoer etc.

Mensen die Lion zijn staan over het algemeen positief en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. 
De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

Als je meer wilt weten over onze Lionsclub, stuur een mail naar woerden.castellumlaurum@lions.nl of bel/app 0615145199  (Anton Dorst, secretaris). 

 

De Lionsorganisatie

Er zijn wereldwijd 1,4 miljoen Lions. Elke Lion is lid van een Lionsclub, waarvan er wereldwijd 46.000 zijn. 

Elke Lionsclub is lid van:

  • een District (Nederland telt 6 districten)
  • het Multiple District (Nederland is Multiple district 110)
  • Lions Clubs International.

Elke Lionsclub mag stemmen op de algemene ledenvergadering van het District (districtsconventie), het Multiple District (de nationale conventie) en Lions Clubs International (de internationale conventie).
Wat op de internationale conventie besloten wordt is bepalend voor alle Lions wereldwijd. Door het lidmaatschap van de Lions te aanvaarden geef je aan dat je je daarnaar zult gedragen.