02/12/2020
Zuil Oud en Vreemd geld tijdelijk vervangen door de verzamel zuil DE-actie waardepunten.

Onze verzamelzuil Oud en Vreemd geld, die bijna 1 jaar bij de Jumbo Molenvliet mocht staan en nu in de maand december vervangen wordt door de Kerst-actie DE-waardepunten verzamelen voor de Voedselbank Woerden, bracht 75kg op. Deze actie is wederom een succes en houdt in dat er 375 oogoperaties kunnen worden uitgevoerd in derdewereldlanden.

De besteding aan oogoperaties gaat volgens het “Robin Hood” principe: rijken betalen voor armen. Een oogoperatie in derdewereldlanden kost € 30. De rijke betaalt € 15 meer. Wij geven € 15 en de kliniek heeft weer € 30 om een arme blinde gratis te opereren.

Onze dank gaat uit naar iedereen in de Gemeente Woerden en natuurlijk ook aan Hans van Well en Marco Snijder, die welwillend toestemming hebben verleend om deze zuil te plaatsen.

De actie heeft in het verenigingsjaar van 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020 € 150.000 opgebracht. Sinds de start is de opbrengst, inclusief de premie van 50% van Wilde Ganzen, € 931,000, wat 62.000 oogoperaties mogelijk maakte. In de Johan Cruijff Arena past dat aantal niet.