25/04/2019

De actie Oud en vreemd geld loopt als een trein. Nu reeds 45 kg aan oud geld opgehaald, goed voor 225  oog-operaties in derde wereldlanden. Dank aan iedereen, die dit tot nu toe heeft mogelijk gemaakt. 

De verzameldoos blijft voorlopig nog bij Jumbo Molenvliet staan en gaat dan mogelijk naar een andere wijk van Woerden. Tot die tijd kunt u nog buitenlandsgeld van vakanties kwijt in de verzameldoos bij Jumbo Molenvliet. Ook zijn we blij met Oud geld, dat niet meer in omloop is! 

We kunnen op deze manier veel mensen met oogproblemen in derde wereld landen helpen!